ukendehusk
 • +0312 734-287

Показати матеріали по тегу: Баранинська сільська рада

05 жовтня 2021 року на дев’ятому пленарному засіданні II сесії VIII скликання Баранинської сільської ради було прийнято рішення № 24 «Про затвердження проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх у власність», та рішення № 38 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». Частиною 4 ст. 116 Земельного кодексу України встановлено, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян провадиться один раз по кожному виду використання.

Передача безоплатно у власність другої земельної ділянки у трактування ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України є незаконною, позаяк право на безоплатне отримання земельної ділянки громадянином було використане в момент приватизації першої земельної ділянки. Відповідно до технічної документації по інвентаризації земель лісового фонду колишніх сільськогосподарських підприємств Ужгородського району Закарпатської області, яка була розроблена у 2001 році, дана земельна ділянка відноситься до земель ДП «Великолазівський». Враховуючи ч. 4 ст. 122 Земельного кодексу України, надання у власність або у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, у власність або користування для всіх потреб, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальними підрозділами. На підставі вищевикладеного, керуючись п.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ст. 3.11.8. Регламенту Баранинської сільської ради.

 1. Зупинити дію підпункту 1.17 рішення № 24 II сесії VIII скликання Баранинської сільської ради від 05 жовтня 2021 року «Про затвердження проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх у власність», та рішення № 38 II сесії VIII скликання Баранинської сільської ради від 05 жовтня 2021 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
 2. Винести на повторний розгляд сесії Баранинської сільської ради підпункт 1.17 рішення № 24 II сесії VIII скликання Баранинської сільської ради від 05 жовтня 2021 року «Про затвердження проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх у власність» та рішення № 38 II сесії VIII скликання Баранинської сільської ради від 05 жовтня 2021 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність».
 3. Скликати II сесію VIII скликання Баранинської сільської ради (позачергове пленарне засідання) 13 жовтня 2021 року о 14.00 год., в сесійному залі Баранинської сільської ради . Забезпечити публікацію цього розпорядження на офіційному веб-сайті Баранинсько сільської ради.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Документ прикріплено.

Опубліковано в Інше

*ПРОЕКТИ РІШЕНЬ від 05 жовтня 2021 року прикріплено.

Опубліковано в ПРОЕКТИ рішень

Характеристика об`єкту планувальної діяльності:

Ділянка призначена для іншого виду комерційної діяльності.

Дана територія складається з земельної ділянки та відповідно має кадастровий номер - 2124880302:04:002:0112

Площа земельної ділянки 2124880302:04:002:0112 S=500 м²

Призначення ділянки для здійснення іншої комерційної діяльності.

Проектована територія для іншої комерційної діяльності знаходиться на сході с. Барвінок. Обмежена

- з півночі – землями загального користування (землі запсу сільської ради)

- з півдня – землями загального користування (вул. Центральна): - із сходу – землями житлової забудови (кадастровий номер  2124880300:12:011:0070); 

- із заходу – землями громадської забудови (для розміщення будівель  торгівлі, кадастровий номер 2124880302:04:016:0001). 

Проектована територія охоплює земельну ділянку приватної власності громадянина Рега В. Г. (кадастровий номер 2124880302:04:002:0112) для  сільскогогосподарського призначення, яка згідно з генеральним планом передбачаються для будівництва та обслуговування обєктів іншої комерційної  діяльності, тому проектом детального плану передбачається її зміна цільового  використання. 

На даний період часу територія вільна від забудови та використовується як  город. 

Планувальну структуру території утворють існуюча вул. Центральна та межі  сусідніх земельних ділянок. 

Існуюча ділянка не забудована та не забезпечена інженерними комунікаціями. Поряд проходять ЛЕП 0,4 кВ та 10кВ, газопровід середнього тиску та кабелі звязку. Підключення проектованого обєкту комерційної діяльності передбачається до  інженерних мереж на сусідніх земельних ділянок. 

Існуючий вулиця має асфальтне покриття і веде до інших територій житлової  та громадської забудови с. Барвінок. 

Територія озеленена за рахунок трав'яних покривів та городу. Зелені  багаторічні насадження відсутні.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що  територія проєктування відноситься до сприятливої для іншої комерційної  діяльності. 

Із планувальних обмеженнь, що розповсюджуються на земельні ділянки - санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин,  запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів,  іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих  джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів  оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини,  археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні  смуги,водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних  об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі,  об’єктів транспорту тощо), зони особливого режиму використання земель навколо  військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в  прикордонній смузі присутні такі: 

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 10 кВ в розмірі 10 м від крайнього  проводу; 

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 0,4 кВ в розмірі 2 м від крайнього  проводу. 

- встановлюється охоронна зона газопроводу середнтого тиску в розмірі 4 м від стінки труби; 

- встановлюється охоронна зона кабелів зв'язку в розмірі 0,6 м від осі  кабелю; 

Ведення іншої комерційної діяльності із будівництвом будівлі діагностичног  центру (майстерні) передбачається за межами санітарно-захисних та охоронних зон. В разі реалізації проєкту встановлюються додаткові охоронні зони:

- встановлюється розрив від наземних, наземно-підземних гаражів, відкритих  стоянок легкових автомобілів та станцій технічного обслуговування до  житлових будинків і громадських будівель в розмірі 15 м від споруди.

Для покращення санітарно-гігієнічних умов для відпочинку на даній території проєктом передбачено чітке функціональне зонування, упорядкування і благоустрій  проїздів, зовнішній благоустрій та озеленення території. 

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції були враховані  природні умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Територія  проєктованої ділянки рівнинна, має незначний ухил з північного сходу на південний  захід в межах допустимого і сприяє будівництву житлового будинку. 

Основною під’їзною дорогою до території детального планування є вулиця  Центральна, що прямує до кварталів житлової забудови села, з якої влаштовується  зїзд. 

Детальним планом території виділені такі функціональні зони: 

- зона забудови; 

- зона проїздів та мощення; 

- зона зелених насаджень. 

а) Зона забудови 

Композиційне рішення зони забудови вирішується за розробленими  індивідуальними проєктами для будівництва діагностичого центру (майстерні).  Даним проєктом пропонується передбачити одноповерхову споруду висотою до 9м.  Додатково можна запроєктувати місце для відпочинку працівників. 

В зоні забудови передбачено ведення комерційної діяльності. Діагностичний  центр итловий будинок будується на віддалі 6м від фасадної межі ділянки. В  господарській зоні розміщуються господарський майданчик, місце для контейнерів  для сміття. Господарські будівлі розміщуються з врахуванням санітарних і  протипожежних норм. Проїзд до господарських будівель має бути не менше 3,5м. 

Благоустрій присадибної ділянки виконується індивідуально, та забезпечується  інженерним обладнанням. 

Орієнтовна площа забудови території становить 164,32 м2

 б) Зона проїздів та мощення 

Проєктом детального планування території передбачено організувати під’їзд з  існуючої вулиці. 

Основною транспортною дорогою на даний час є вул. Центральна, що прямує  до інших територій житлової і громадської забудови з наступними  характеристиками: ширина в червоних лініях – 8,5 метрів, проїзної частини –5,5 метрів. Тип покриття – асфальт. 

На ділянці передбачається влаштування підїзду, також передбачається  влаштування господарської площадки із асфальтного аокриття. 

Загальна площа мощення за межами житлової забудови (тобто організація  вулично-дорожнього полотна та тротуарів) складе близько 218,95 м2 

в) Зелені насадження і благоустрій 

Існуючі зелені насадження представлені озелененими городами та трав'яними  покривами, поодинокими деревами кругом ділянки. 

Для завершення формування архітектурно-художнього ансамблю забудови  ділянки проєктом пропонується зовнішній благоустрій території із максимальним  збереженням існуючих дерев. Планується благоустрій за рахунок квітників, газонів  та мощенням. Сад та город також входять в загальну систему озеленення 

Загальна площа зелених насаджень складе близько 116,73 м2.

Наближається 1 вересня, День знань. Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.

Наголошуємо: урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи. Однак, якщо ви вирішили все ж організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:

 1. Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).
 2. Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.
 3. Уникайте утворення натовпу.
 4. Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.
 5. Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.
 6. Максимально скоротіть час проведення заходу.

Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:

 1. Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.
 2. Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.
 3. Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.

МОЗ наголошує на необхідності дотримання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, та протиепідемічних заходів, затверджених постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.

Опубліковано в Новини

Україна відкрила останній - 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.  При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями.

“Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму “Дельта”, який вже дістався до України. Водночас у пунктах та центрах вакцинації першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення”, - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Серед пріоритетних груп залишаються також медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей. 

Нагадаємо, що вакцинація проти коронавірусної хвороби в Україні проходить поетапно згідно з Дорожньою картою. 

З відкриттям 5-го етапу запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток “Дія” перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення.

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні. Перелік пунктів та центрів  з адресами й телефонами є на  сайті vaccination.covid19.gov.ua, а також можна звернутись в Центр первинної медико-санітарної допомоги Баранинської сільради.

Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого сімейного лікаря. 

Наразі регіони забезпечені вакцинами та можуть розпочинати щеплення всіх охочих. 

Щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя.

Станом на 08 серпня 2021 р. в Україні проведено 4 137 071  щеплень першою дозою вакцини, повністю вакциновані двома дозами – 2 401 647  осіб.

Опубліковано в Новини

1.Замовник: Баранинська сільська рада. Юридична адреса:   89425, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Баранинці, вул.Центральна  буд. 42, тел. (0312) 734 244 

2. Вид та основні цілі документа державного планування:

Детальний план території “для іншої комерційної діяльності” с.Барвінок, вул. Центральна, Ужгородського району Закарпатської області» підлягає стратегічній екологічній оцінці.

ДПТ розроблений згідно рішення ІІ сесії VIIІ скликання Баранинської сільської ради від 11 червня 2021 року №16.

Документи прикріплено.

Вчора відбулась робоча зустріч з розробки плану з питань громадського здоров'я в територіальній громаді.

В ході даної зустрічі взяли участь директор КНП "Закарпатський обласний центр громадського здоров'я" ЗОР Вікторія Білак-Лук'янчук, заступник директора КНП "ЗОЦГЗ" ЗОР Наталія Гудюк, заступник Баранинського сільського голови Сергій Когутич, головний лікар КНП Баранинської сільської ради «Центру ПМСД» Наталія Худан та начальник відділу фінансів Баранинської сільської ради Юрій Фединчук.

Було розглянуто та обговорено питання щодо профілактики охорони здоров’я в громаді, зокрема профілактики захворювань різного роду, надання медико-санітарної допомоги, розроблення заходів щодо зниження захворюваності.

Опубліковано в Новини

Баранинська територіальна громада взяла участь у роботі 16 українського муніципального форуму, який відбувся 27-29 липня 2021 року в м. Одеса.

Основними темами обговорення трьох денного всеукраїнського форуму були: день місцевої демократії та відкритого врядування; день енергоефективності; сталий місцевий соціально-економічний розвиток.

На форумі були присутні голова Верховної ради, представники міністерств та різних відомст Кабінету міністрів Украіни, представники та експерти неурядових організацій, представники Європейського союзу та більше як 300 представників територіальних громад Украіни.

В ході роботи форуму піднімалось багато наболілих, проблемних питань, які негайно потрібно вирішувати на державному рівні. Так зокрема учасниками форуму після жвавих дискусій прийняти звернення до Президента Украіни, Верховної ради Украіни та Кабінету Украіни, щодо вирішення іх в найкоротші терміни, яке додається.

Маємо надію що територіальні громади Украіни та наша зокрема громада буде почута Києвом. Нарешті реформа децетралізацііі в Україні буде логічно завершена та громади дійсно отримають необхідні ресурси та повноваження.

Опубліковано в Новини
Сторінка 1 із 4